iTolc nyelvvizsga

ITOLC - International Test of Language Competence

Az ITOLC általános nyelvvizsgát angol és német nyelvből lehet letenni. A vizsgák egynyelvűek, négy szinten érhetők el: A2, B1 (államilag akkreditált alapfok), B2 (államilag akkreditált középfok), C1 (államilag akkreditált felsőfok). Az ITOLC vizsgán minden feladat számítógépen végezhető. Jelentkezni írásbeli, szóbeli, illetve komplex (az „írásbelit” és „szóbelit” egyaránt magába foglaló) vizsgára lehet.

A vizsga fejlesztése

A vizsgát a Katedra Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság és az Innostart Kft. fejlesztette 142 832 635 Ft európai úniós támogatás felhasználásával (Projekt: GINOP-2.1.1-15-2016-01103 - i-Tolc felhőalapú nyelvvizsgafejlesztés)

A vizsga fejlesztői a vizsgázók közül a fiatal korcsoportot célozzák meg elsősorban. A “Z” és “Y” generációs tanulók, fiatal felnőttek nyelvtanulási, és nyelvhasználati szokásainak figyelembe vétele volt a fejlesztői fókuszban. A fiatal generáció jelentős része digitális bennszülöttnek számít, akik számára a digitális eszközök magabiztos használata már nem jelent kihívást. A fejlesztést megelőző kutatások azt támasztották alá, hogy sokuk inkább választana olyan nyelvvizsga formát, ahol a vizsga digitális környezetben zajlik, hiszen a nyelvhasználatra is leginkább digitális környezetben kerül sor. A fejlesztés eredményeképp létrejött Magyarország első teljesen számítógépes nyelvvizsgája, ahol minden készség mérése számítógép segítségével történik.

Az ITOLC nyelvvizsga megfelel a magyarországi nyelvvizsga akkreditációs előírásoknak, amelynek alapján 2019. márciusában megkapta az akkreditációt a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtól (NYAK).

Az ITOLC nyelvvizsga előnyei

 • Nem igényel speciális felkészülést (a fejlesztés során a tesztelő fiatalok a vizsga utasításait szinte el sem olvasták, sok esetben intuitívan megoldották a feladatokat, külön felkészülés nélkül)
 • A vizsga során folyamatosan használhatja az Akadémiai Kiadó digitális kétnyelvű szótárait
 • A szóbeli vizsgarészen kizárt a vizsgáztatói részrehajlás (a szóbeli vizsgarészen a számítógép által adott instrukciók szerint kell a vizsgázónak szóban megnyilvánulni, amelyekről készült felvételt később a vizsgáztatók anonim módon értékelnek)
 • Az íráskészség vizsgánál nem kell pontlevonástól tartani az esetlegesen olvashatatlan kézírás miatt
 • A hallás utáni értésnél a vizsgázó indítja el a saját ritmusában a hangfelvételt, nem fordulhat elő, hogy nem tudott rá épp odafigyelni valamilyen zavaró körülmény miatt
 • A vizsga eredmények gyorsabban elérhetők lesznek, mert a vizsga jelentős részét a számítógép automatikusan javítja
 • Rengeteg vizsgaalkalomra lehet jelentkezni, így a vizsgázó akkor vizsgázik, amikor számára a legkedvezőbb, a jelentkezési határidők is közelebb lehetnek a vizsgához
 • A vizsga otthon is szimulálható, kipróbálható
 • A vizsga egy fél nap alatt lezajlik, míg a legtöbb nyelvvizsga minimum egy egész napot igénybe vesz
 • Légkondicionált vizsgatermekben, a kor követelményeinek megfelelő modern informatikai infrastruktúrán zajlik a vizsga
 • Maximális a vizsga biztonság a csalások kizárása tekintetében

Környezettudatosság: 100%-ban digitális megoldás, nincs semmilyen papír alapú része a vizsgának és a jelentkezési folyamatnak sem

Vizsga menete

A külön vizsgarészekre meghatározott időtartamok a maximális rendszeridőt tartalmazzák, mely alatt a vizsgarész összes feladatát meg kell oldani. A vizsgafelület jelzi a vizsgázó számára, hogy mennyi a vizsgarészre szánt maximális időkeret és ebből mennyi van még hátra a feladatok megoldásához. Amennyiben a vizsgázó hamarabb fejezi be az adott vizsgarész feladatait, a navigációs sáv segítségével tovább léphet a következő vizsgarészhez. A részvizsgákon belül a vizsgarészek megoldási sorrendje tetszőlegesen választható. A vizsgarészeken belül a feladatok megoldási sorrendje szintjén tetszőleges, de a hangfelvételek illetve videófelvételek lejátszási sorrendje némi kötöttséget jelent a szóbeli részvizsga feladatainak megoldásakor.

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése - 40 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik szó illik bele?)

A vizsgázó egy rövid, mindennapi témájú hírt vagy történetet olvas, melyből szavak hiányoznak. Ki kell egészítenie a hiányos szöveget a megadott szavakkal, de van három plusz szó is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy rövid magánlevelet, emailt vagy blogot olvas, majd a szöveggel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Szöveg párosítás (Melyik szöveg a megoldás?)

A vizsgázó több rövid szöveget pl. apróhirdetéseket, feliratokat olvas azért, hogy különböző helyzetekre, problémákra megoldást találjon. Talál azonban három plusz szöveget is, melyek egyik szituációhoz sem passzolnak.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket vagy ismertetőt olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

Íráskészség - 35 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email vagy hirdetés), melyre 60 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó 80 szavas élménybeszámolót vagy leírást ad egy adott témában, négy irányítási szempont vagy kérdés alapján.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése - 40 perc

1. Válasz kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó rövid bejelentéseket, közleményeket vagy instrukciókat hallgat meg kétszer. A szövegek alapján rövid kérdéseket kap megkezdett válaszokkal, melyeket egy-egy szóval kell kiegészítenie.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy rövid párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy rövid beszédet. A szöveg kétszeri meghallgatása után eldönti, hogy a szöveggel kapcsolatos állítások igazak vagy hamisak-e.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott három válaszból kiválasztja a helyeset.

Beszédkészség - 30 perc

1. Nem pontozott komfort feladat (Mit mondjak magamról?)

Ez a rövid bemelegítő feladat nem a vizsga része, csak arra szolgál, hogy a vizsgázó megszokja a számítógépes válaszadást. A vizsgázónak 4 rövid kérdést tesz fel egy gépi hang, melyeket magával kapcsolatosan megválaszol. A válaszok nem kerülnek értékelésre.

2. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum két percig.

3. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

4. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése - 45 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik szó illik bele?)

A vizsgázó egy rövid, mindennapi témájú hírt vagy történetet olvas, melyből szavak hiányoznak. Ki kell egészítenie a hiányos szöveget a megadott szavakkal, de van három plusz szó is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy rövid magánlevelet, emailt vagy blogot olvas, majd a szöveggel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket vagy ismertetőt olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

4. Vélemény párosítás (Mire is gondoltak?)

A vizsgázó egy adott témafelvetésre érkezett rövid fórumhozzászólásokat, kommenteket, bejegyzéseket olvas. Ezután ki kell választania, hogy a szövegek után szereplő állítások melyik kommentelő érvelését, álláspontját foglalják össze röviden. Két vélemény senkihez nem fog tartozni.

Íráskészség - 35 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email vagy hirdetés), melyre 80 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó 100 szavas élménybeszámolót vagy leírást ad egy adott témában, négy irányítási szempont vagy kérdés alapján.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése - 40 perc

1. Válasz kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó négy rövid bejelentést, közleményt vagy instrukciót hallgat meg kétszer, melyek közül az első egy példaszöveg. Minden szöveg alapján először egy igaz/hamis választ kell megadnia, mely a szöveg fő témájához kapcsolódik, majd a szöveg egy fontos pontjára vonatkozó kérdésre kell három válasz közül a helyeset kiválasztania.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy rövid párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy rövid előadást. A szöveg kétszeri meghallgatása után jegyzeteket egészít ki maximum 3 szóval.

3. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort, hírműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott három válaszból kiválasztja a helyeset.

Beszédkészség - 30 perc

1. Nem pontozott komfort feladat (Mit mondjak magamról?)

Ez a rövid bemelegítő feladat nem a vizsga része, csak arra szolgál, hogy a vizsgázó megszokja a számítógépes válaszadást. A vizsgázónak 4 rövid kérdést tesz fel egy gépi hang, melyeket magával kapcsolatosan megválaszol. A válaszok nem kerülnek értékelésre.

2. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum két percig.

4. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése - 45 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik alcím illik elé?)

A vizsgázó egy tagolt cikket vagy kritikát olvas adott témában, melyből hiányoznak a bekezdéseket, szövegrészeket bevezető alcímek. Hozzá kell rendelnie a bekezdésekhez a megfelelő címet, illetve összefoglaló mondatot, de van három plusz alcím is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Válasz kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó magán- vagy hivatalos levelet, emailt vagy blogot olvas. Ezután a szöveghez kapcsolódó kérdésekre adott megkezdett válaszokat kell befejeznie maximum két szóval.

3. Szöveg párosítás (Melyik szöveg a megoldás?)

A vizsgázó több rövid szöveget pl. apróhirdetéseket, cikkeket, brosúra szövegeket olvas azért, hogy különböző helyzetekre, problémákra megoldást találjon. Négy plusz szöveget is talál, melyek nem tartoznak egyik helyzethez sem. Szerepel egy olyan szituáció is, melyre egyik szöveg sem nyújt megfelelő megoldást, ezért a vizsgázó ide egy szomorú ‘smiley’ ikont húz.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket, állásfoglalást vagy ismertetőt olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

Íráskészség - 55 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email vagy hirdetés), melyre 120 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó két opció közül választhat, melyről 150 szavas szöveget kell írnia. Az első opció minden esetben narratív, leíró típusú szöveg, a második opció informatív, magyarázó, érvelő szöveg.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése - 45 perc

1. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó három rövid bejelentést, közleményt vagy instrukciót hallgat meg kétszer. , Minden szöveg alapján a szöveg fő témájára vagy egy fontos pontjára vonatkozó kérdésre kell három válasz közül a helyeset kiválasztania.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Jegyzet kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy előadást. A szöveg kétszeri meghallgatása után jegyzeteket egészít ki maximum 3 szóval.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort, hírműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott három válaszból kiválasztja a helyeset.

Beszédkészség - 40 perc

1. Nem pontozott komfort feladat (Mit mondjak magamról?)

Ez a rövid bemelegítő feladat nem a vizsga része, csak arra szolgál, hogy a vizsgázó megszokja a számítógépes válaszadást. A vizsgázónak 4 rövid kérdést tesz fel egy gépi hang, melyeket magával kapcsolatosan megválaszol. A válaszok nem kerülnek értékelésre.

2. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum három percig.

3. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

4. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése - 55 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik mondatok illenek bele?)

A vizsgázó egy cikket vagy kritikát olvas adott témában, melyből 1-3 mondat hosszúságú szövegrészek hiányoznak. A vizsgázónak be kell illesztenie a megfelelő szövegrészeket, de Hozzá kell rendelnie a bekezdésekhez a megfelelő címet, illetve összefoglaló mondatot, de van két plusz szövegrész is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Szöveg párosítás (Mik illenek hozzá?)

A vizsgázó több szövegrészből álló hosszabb cikket vagy több rövidebb cikket olvas, azzal a céllal, hogy különböző problémákra, helyzetekre megoldási javaslatokat, tippeket találjon. magán- vagy hivatalos levelet, emailt vagy blogot olvas. Egy szituációhoz több szöveg is nyújthat segítséget, ezért több szöveghez is hozzá lehet rendelni.

3. Összefoglaló kiegészítés (Milyen szó hiányzik?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket, beszámolót olvas. Ezután a szöveg rövid összefoglalását látja, melyből bizonyos szavak hiányoznak. Ki kell egészítenie a szöveg összefoglalót egy-egy saját szóval és ügyelnie kell arra is, hogy a beírt szó grammatikailag helyes legyen.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket, állásfoglalást, kommentárt vagy kritikát olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

Íráskészség - 60 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email, memo vagy hirdetés), melyre 150 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó két opció közül választhat, melyről 200 szavas szöveget kell írnia. Az első opció minden esetben narratív, leíró típusú szöveg, a második opció informatív, magyarázó, érvelő szöveg.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése - 45 perc

1. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó három rövid bejelentést, közleményt vagy instrukciót hallgat meg kétszer. , Minden szöveg alapján a szöveg fő témájára vagy egy fontos pontjára vonatkozó kérdésre kell három válasz közül a helyeset kiválasztania.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Jegyzet kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy előadást. A szöveg kétszeri meghallgatása után jegyzeteket egészít ki maximum 3 szóval.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort, hírműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott (megkezdett) válaszokat maximum három szóval kiegészíti.

Beszédkészség - 40 perc

1. Nem pontozott komfort feladat (Mit mondjak magamról?)

Ez a rövid bemelegítő feladat nem a vizsga része, csak arra szolgál, hogy a vizsgázó megszokja a számítógépes válaszadást. A vizsgázónak 4 rövid kérdést tesz fel egy gépi hang, melyeket magával kapcsolatosan megválaszol. A válaszok nem kerülnek értékelésre.

2. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum három percig.

3. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

4. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat ide kattintva letölthető.

Tudnivalók

A vizsgákon való részvétellel kapcsolatos részletes tudnivalókat itt tudod letölteni.

További információk a vizsgáról

Telefon: +36-30-0102-926   Írj nekünk!   iTolc.hu

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!