Pannon nyelvvizsga

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott, az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű - alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokú (C1) -, államilag elismert, általános nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípusokból.

A Pannon nyelvvizsga kiemelt módon méri a nyelvi kreativitást, a használható nyelvtudást, a nyelvi találékonyságot. Garantálja tehát, hogy a vizsgát sikeresen teljesítők valóban használható nyelvtudás birtokában lesznek!
A Pannon nyelvvizsgát a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének országos és nemzetközi hírnévnek örvendő munkatársai dolgozták ki.

Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete a Pannon nyelvvizsgát államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el a 2002. 09.16-án kelt határozatában. A Pannon vizsgarendszer tehát a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja:

 • a nyelvtudásért járó felvételi többletpontokat felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor;
 • a diploma megszerzésének nyelvi feltételét;
 • a nyelvpótlék jogosultságot a már munkában állók számára.

A nyelvvizsga angol nyelvből; alap-, közép- és felsőfokon tehető le.

Kinek ajánljuk?

Aki szeretne államilag elismert nyelvvizsgát szerezni, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

Az írásbeli vizsga közvetítés- és írásfeladatainak megoldásához minden, könyvkiadó által kiadott egynyelvű és kétnyelvű szótár – minden típusból 1-1 példány (1 db egynyelvű és 1-1 db idegennyelv-magyar, illetve magyar-idegennyelv) – nyújthat segítséget. Kizárólag nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik. A teremfelügyelők a vizsga megkezdése előtt felkérik a vizsgázókat, legyenek kedvesek ellenőrizni, hogy a szótárakban ne maradjon semmiféle papír illetve feljegyzés. A felügyelők a vizsga során a szótárakat is ellenőrzik. Bármilyen más segédeszköz, ill. digitális eszköz használata tilos. B1 és B2 szinten 50 perc, C1 szinten 60 perc elteltével, a feladatlapok beszedése után, a felügyelő felszólítására lehet a szótárt elővenni. Ezt megelőzően a szótárnak a vizsgázó táskájában kell lennie. Az írásbeli dolgozatot a vizsgázók kék tollal írhatják meg, a javítás során a ceruzás megoldásokat a javítók nem veszik figyelembe. Továbbá nem veszik figyelembe a borítólapra, vagy a szövegértésnél a feladatlapra beírt megoldásokat.

A B1 SZINTŰ VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsgázó megérti a hozzá intézett tagolt, normális tempójú idegen nyelvű beszéd lényegét. Megérti a hétköznapi témákkal vagy munkával kapcsolatos szókincset tartalmazó szövegeket. Egyszerű beszédhelyzetekben részt tud venni. Képes összefüggően leírni eseményeket, röviden és egyszerűen megmagyarázni és indokolni véleményét. Hosszabb összefüggő írásművet nem kell alkotnia, de egyszerű szöveget létre tud hozni, magánlevelet meg tud írni. Képes két nyelv között közvetíteni, egyszerű szövegek lényegét összefoglalni idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre.

Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

 1. Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem, családi állapot, állampolgárság);
 2. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, háztartás, házimunka);
 3. Környezet (ország, város, lakóhely, időjárás);
 4. Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, szállás);
 5. Étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem);
 6. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, ruhaneműk, háztartási cikkek);
 7. Egészség, betegség (egészséges életmód, orvosnál, fogorvosnál és a gyakori betegségek tünetei);
 8. Munka (szülők foglalkozása), munkahely, pályaválasztás;
 9. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak, nyelvtanulás);
 10. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, internet, mozi, színház, sport, rádió/televízió, közösségi média).

Az alapfokú vizsgákon elérhető pontszám:

alapfok szóbeli típus: 100 - megfelelt 60 ponttól
alapfok írásbeli típus: 80 - megfelelt 48 ponttól 

B2 SZINTŰ VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsgázó megérti a természetes vagy gépi hang közvetítésével érkező beszédet, képes a fontosabb részletek azonosítására a mindennapi életben előforduló gyakori beszédhelyzetekben. Közléseinek szakmai tartalma figyelemreméltó. A beszélgetésben aktív partnerként vesz részt, véleményez, értékel vagy szükség esetén kérdez. Megérti és jól értelmezi a mindennapi életben előforduló és élethelyzetéhez, tevékenységeihez  kapcsolódó  különböző szövegtípusokat az autentikus szakszövegek, a sajtó, a népszerűsítő irodalom körében egyaránt. Képes megadott utasítások alapján különböző típusú szövegeket létrehozni , amelyeket  az adott szövegtípus szerkesztési szabályainak ismeretében készíti el. Képes mind a magyar, mind az idegen nyelvű közlemények tartalmát közvetíteni idegen, illetve magyar nyelvre szóban és írásban. Az interakciós nyelvhasználati helyzetekben képes alkalmazkodni az idegen nyelvű partner kulturális sajátosságaihoz.

Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

 1. Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem, családi állapot, állampolgárság, származás, érdeklődés, ünnepek, barátság, emberek külső és belső jellemzése);
 2. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, szálláslehetőségek);
 3. Háztartás, házimunka (háztartás, házimunka, modern háztartási gépek, okoseszközök, munkamegosztás);
 4. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegység, növények, állatok, éghajlat, időjárás, mindennapi környezetvédelem);
 5. Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, egyéni közlekedés, külföldi út, külföldi úthoz szükséges dokumentumok);
 6. Utazás EU-n belül és kívül (készülődés, úti dokumentumok, határátlépés, repülőtér, szállás);
 7. Étkezés (egészséges táplálkozás, nemzeti specialitások, étterem, kávéház);
 8. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési módok, ruhaneműk, háztartási cikkek, gyógyszertár, íróeszközök);
 9. Szolgáltatások (posta, internet, telefon, előfizetések, bank, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-segélyszolgálat, benzinkút, kölcsönzés);
 10. Munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely, munkafeltételek, bérezés, divatszakmák);
 11. Oktatás, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség,  tantárgyak, vizsgák, diplomák, elhelyezkedés);
 12. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, rendezvények látogatása, mozi, színház, képzőművészet, sport, rádió/televízió, olvasmányok, sajtó, társasági összejövetelek);
 13. Egészség, higiénia (testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, biztosítás);
 14. Nyelvtanulás, nyelvismeret (iskolai nyelvtanfolyam, magántanár, egyéni úton, alternatív nyelvtanulási módszerek);
 15. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események, életkörülmények)

Az középfokú vizsgákon elérhető pontszám:

középfok szóbeli típus: 100 - megfelelt 60 ponttól
középfok írásbeli típus: 80 - megfelelt 48 ponttól

C1 SZINTŰ VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsgázó nyelvi kompetenciája valamint kulturális háttérismeretei garantálják a magas szinten történő nyelvi tevékenységek megvalósítását. Az idegen nyelvű szöveget szinte hiánytalanul megérti, széles körű nyelvtudása alapján a szövegben ki nem fejtett információkat is önállóan kezeli. Képes szóbeli közléseit rövidebb vagy hosszabb terjedelemben egyaránt tagoltan, világosan, választékosan, szinte nyelvi hibák nélkül kifejteni. A beszélgetőpartnerrel folytatott kommunikációban hatékony beszélgetőtárs vagy vitapartner. Megbízhatóan tájékozódik általános jellegű és elvont szövegekben, átlátja a szövegösszefüggéseket. A mindennapi életben használatos írott szövegfajtákat biztonsággal, meggyőző érvrendszerrel, a szövegfajtának megfelelő stílusban, nyelvi hibáktól mentesen képes elkészíteni. Mind anyanyelvén, mind idegen nyelven képes az információkat nagy fokú biztonsággal közvetíteni; a közvetítés során kulturális szempontokat is érvényesít.

Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok:

 1. Személyi adatok, jellemzők (megváltozott szerepek a családban, a család szerepe a társadalomban, interkulturális kapcsolatok, ünnepek, barátság, emberek külső és belső jellemzése, emberek közötti viszonyok, kapcsolatok, házasság, válás, családi események);
 2. Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei, esélyei, ingatlanközvetítés, építkezés, állami támogatások);
 3. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegységek, növények, állatok, éghajlat, időjárás, UNESCO világörökség);
 4. Környezetvédelem (környezeti ártalmak, természeti katasztrófák, üvegházhatás, globális felmelegedés, hulladékfeldolgozás, fenntarthatóság);
 5. Utazás és közlekedés (tömegközlekedés, egyéni közlekedés, társas utak, külföldi út, külföldi úthoz szükséges dokumentumok, határátlépés, turizmus);
 6. Étkezés (nemzeti ételek, receptek, reform konyha, bioélelmiszerek, egészséges táplálkozás, élelmiszer pazarlás, Hungaricumok);
 7. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési módok, banki műveletek, kölcsönfelvétel, hitelkártya használata, online használtcikk-kereskedelem);
 8. Szolgáltatások (posta, online vásárlások, e-banking, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-segélyszolgálat, benzinkút);
 9. Munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely, munkafeltételek, bérezés, munkanélküliség, átképző tanfolyamok);
 10. Intézményi oktatási formák, képzés (élethosszig tartó tanulás, végzettség, vizsgák, diplomák értéke, a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása, ösztöndíjak);
 11. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, fesztiválok, IKT, online média, party-generáció);
 12. Egészség, higiénia (testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, biztosítás);
 13. Nyelvtanulás, nyelvismeret (kétnyelvűség, kulturális különbségek, kisebbségi kérdések);
 14. Társadalmi, gazdasági problémák (marginalizálódott emberek, erőszak, terrorizmus);
 15. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események, politika).

A felsőfokú vizsgákon elérhető pontszám:

felsőfok szóbeli típus: 100 - megfelelt 60 ponttól
felsőfok írásbeli típus: 80 - megfelelt 48 ponttól

Vizsgaszabályzat

A Pannon nyelvvizsga szabályzatát ide kattintva töltheted le.

Egyéb tudnivalók az Pannon vizsgáról

A vizsgaközpont Tájékoztató füzete itt letölthető.

További információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók.

Pannon - Esélyegyenlőség

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt).

A jelentkezés feltételei: A fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a vizsgára jelentkezés alakalmával a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. A kérelemhez egy orvosi szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont.

Jelentkezési lap

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

 • 1
  Személyes adatok
 • 2
  Kész

Segíthetek?